Polityka prywatności

1. Postanowienia ogólne

Obecna polityka przetwarzania danych osobowych ma na celu wyjaśnienie przetwarzania danych osobowych, w tym środków, które mają na celu ochronę danych osobowych w casinoplay.com.ua. W przyszłości tekst będzie wykorzystywał pojęcie Administratora Serwisu – odpowiedzialnego pracownika odpowiedzialnego za przechowywanie danych osobowych.

1.1. Administrator uznaje prawa i wolności obywatela i osoby do bezpieczeństwa jego danych osobowych, w tym ochronę życia prywatnego, tajemnicy osoby i rodziny, jako jedno z najważniejszych zadań i warunków prowadzenia działalności.

1.2. Опубликованная политика обработки личной информации Администратором сайта (в дальнейшем по тексту именуется как «Политика») направлена на все данные посетителей, которые могут оказаться у Администратора веб-сайта casinoplay.com.ua.

2 . Ogólne pojęcia stosowane w polityce

2.1. Przetwarzanie danych osobowych w trybie automatycznym oznacza proces przetwarzania za pomocą oprogramowania.

2.2. Blokowanie danych osobowych – zawieszenie na określony czas przetwarzania danych osobowych. To ograniczenie nie dotyczy sytuacji, w których przetwarzanie jest wymagane w celu poprawienia danych osobowych.

2.3. Strona - wybór materiałów w formie graficznej i tekstowej oraz oprogramowania komputerowego i baz danych, które zapewniają dostęp do nich w Internecie pod adresem URL casinoplay.com.ua.

2.4. System informacji o danych osobowych - zestawienie danych osobowych zawartych w bazie danych oraz środków technicznych i technologii służących do przetwarzania danych osobowych.

2.5. Ukrywanie danych osobowych – zestaw działań zapewniających bez użycia informacji pomocniczych niemożność ustalenia, który z użytkowników lub innych podmiotów relacji posiada określone dane osobowe.

2.6. Przetwarzanie danych osobowych – każda czynność/operacja lub wykaz czynności/operacji wykonywanych z użyciem lub bez użycia oprogramowania komputerowego, które mają na celu zbieranie, utrwalanie, systematyzowanie, selekcjonowanie, wykorzystywanie, gromadzenie, przechowywanie, aktualizowanie, stosowanie, udostępnianie, anonimizacja, blokowanie, niszczenie danych osobowych.

2.7. Dane osobowe - wszelkie informacje, które bezpośrednio lub pośrednio dotyczą konkretnego Użytkownika Serwisu.

2.8. Użytkownik - każda osoba, która odwiedziła witrynę casinoplay.com

2.9. Podanie danych osobowych to czynność lub zespół czynności, które mają na celu ujawnienie danych osobowych konkretnej osoby lub grupy osób.

2.10. Zniszczenie danych osobowych - wykaz czynności, które prowadzą do zniszczenia danych osobowych bez możliwości ich późniejszego odzyskania w skomputeryzowanym systemie danych osobowych i/lub materialnym nośniku danych osobowych.

2.11. Pliki cookie to niewielki zestaw danych wysyłanych ze strony internetowej i przechowywanych na komputerze lub urządzeniu mobilnym użytkownika. Pliki cookies wysyłane są przez klienta WWW/przeglądarkę internetową każdorazowo w formie żądania HTTP do serwera WWW przy próbie otwarcia żądanej strony serwisu.

3. Jakie dane osobowe użytkownika mogą być przetwarzane przez Administratora Serwisu.

3.1. Gromadzenie i przetwarzanie anonimowych informacji o osobach odwiedzających stronę (w tym Cookies) za pomocą internetowych usług statystycznych, takich jak Yandex Metrika i Google Analytics.

3.2. Administrator serwisu otrzymuje i przetwarza następujące dane:

 • adres ip;
 • typ komputera lub urządzenia mobilnego;
 • rozdzielczość monitora lub ekranu komputera urządzenie mobilne;
 • тип, версия и язык веб-браузера;
 • odmiana i wersja systemu operacyjnego;
 • strefa czasowa użytkownika;
 • e-mail, jeśli zbieranie takich informacji jest realizowane na stronie internetowej.

4. W jakim celu przetwarzane są dane osobowe

4.1. Dane osobowe są przetwarzane w celu:

 • informowania Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej;
 • udzielenia odwiedzającemu dostępu online do usług, treści i/lub informacji zawartych na stronie.

4.2 . Administrator ma prawo do wysyłania powiadomień informujących Użytkownika o dodaniu usług i produktów, ofertach specjalnych oraz różnych wydarzeniach. Odwiedzający ma możliwość wypisania się ze wszystkich powiadomień, jeśli wyśle ​​wiadomość do Administratora Serwisu o treści „Rezygnuję ze wszystkich powiadomień o dodaniu usług, produktów, ofert specjalnych w Twojej witrynie”.

4.3. Anonimowe informacje o Użytkowniku, które są pozyskiwane za pomocą zewnętrznych usług gromadzenia danych analitycznych, mają na celu analizę działań odwiedzającego w serwisie, a następnie poprawę jakości serwisu i jego zawartości.

5. Korzystanie z plików cookie

5.1. Stosowanie plików cookies jest niezbędne, aby odwiedzający mogli korzystać ze strony internetowej i wszystkich dostępnych na niej funkcji, czego przykładem może być dostęp do niektórych części strony, które są oddzielnie chronione. W razie potrzeby Użytkownik ma możliwość usunięcia lub zablokowania plików cookies, dla których konieczne jest dokonanie odpowiednich zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej. Należy jednak pamiętać, że takie działania mogą wpłynąć na poprawność działania serwisu.

5.2. Pliki cookie pomagają analizować informacje o tym, do czego odwiedzający korzystają z Witryny. Z ich pomocą administratorzy otrzymują dane o tym, czym Odwiedzający są zainteresowani, i na podstawie tych informacji dokonują odpowiednich ulepszeń w serwisie. Na przykład pliki cookie pozwalają zobaczyć, które strony odwiedzają najwięcej osób lub jakie trudności napotykasz podczas korzystania z witryny. W ten sposób administrator ma możliwość oceny skuteczności strategii marketingowej i wprowadzenia poprawek.

5.3. Użytkownicy mają możliwość samodzielnej konfiguracji korzystania z plików cookies poprzez dokonanie zmian w ustawieniach przeglądarki. Jeśli odwiedzający wyłączy takie pliki, nadal będzie miał dostęp do usług i treści na stronie, jednak niektóre funkcje i sekcje nie będą działać lub będą działać nieprawidłowo. Użytkownicy korzystają z różnych przeglądarek. Aby dowiedzieć się, jak wprowadzić ustawienia w swoim przypadku, przeczytaj sekcję pomocy.

6. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych.

6.1. Administrator ma prawo do przetwarzania danych osobowych w przypadkach, w których zostały one wprowadzone i/lub przesłane przez Użytkownika według własnego uznania za pośrednictwem specjalnego formularza oferowanego na stronie. Wprowadzając dane w pola formularza z późniejszym wysłaniem, Użytkownik tym samym wyraża zgodę na niniejszą Politykę.

6.2. Administrator przetwarza anonimowe informacje o odwiedzających stronę internetową w przypadkach, gdy nie jest to zabronione w przeglądarce Użytkownika (nie zostało wyłączone przechowywanie plików cookies oraz obsługa JavaScript).

7. Podstawowe przepisy dotyczące gromadzenia, przechowywania, udostępniania i innych możliwości przetwarzania danych osobowych

7.1. Bezpieczeństwo danych osobowych przetwarzanych przez Administratora jest gwarantowane poprzez prowadzenie działań technicznych, organizacyjnych i prawnych niezbędnych do pełnej zgodności z obowiązującymi normami prawnymi w segmencie ochrony danych osobowych.

7.2. Administrator podejmuje szereg środków w celu zagwarantowania bezpieczeństwa danych osobowych oraz realizuje całą listę działań uniemożliwiających osobom trzecim dostęp do danych osobowych.

7.3. Gwarantujemy, że dane użytkownika w żadnych okolicznościach nie zostaną udostępnione osobom trzecim. Wyjątkiem mogą być tylko sytuacje, w których jest to przewidziane w normach obowiązujących przepisów.

7.4. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieścisłości w danych osobowych Użytkownik ma prawo do ich aktualizacji poprzez wysłanie powiadomienia do Administratora Serwisu.

7.5. Czas przetwarzania danych osobowych nie jest ograniczony. Użytkownik ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie jego danych, kiedy tylko zechce, wysyłając do Administratora wiadomość z dopiskiem „Wycofuję zgodę na przetwarzanie moich danych”.

7.6. Administrator serwisu podejmuje następujące działania w celu zapewnienia bezpieczeństwa informacji o użytkownikach:

 • dostęp do informacji mają tylko ci pracownicy, którzy ze względu na swoje obowiązki wykorzystują te dane w celu świadczenia usług na rzecz Użytkownika;
 • все участники команды, которые работают над развитием сайта, обязаны подписаться под соглашением о конфиденциальности;
 • wszyscy partnerzy projektu oraz firmy zewnętrzne zaangażowane w realizację określonych działań są zobowiązani do podpisać umowę o zachowaniu poufności, a także umowę o nieproliferacji danych użytkownika dla wszelkich nieautoryzowanych zadań;
 • dane osobowe są szyfrowane przy użyciu technologii SSL w związku z korzystaniem ze specjalnych usług;
 • dane przesyłane przez Użytkownika są szyfrowane na bezpiecznych serwerach z systemem ochrony przed nieuprawnionym dostępem.

7.7. Z uwagi na brak możliwości zabezpieczenia informacji z absolutną niezawodnością w elektronicznym przechowywaniu, przetwarzaniu i przesyłaniu, Administrator nie gwarantuje w pełni bezpieczeństwa danych, chociaż Spółka dokłada wszelkich starań, aby takie bezpieczeństwo zapewnić.

Завершающие положения

8.1. Odwiedzający ma możliwość otrzymania wyjaśnień dotyczących przetwarzania jego danych pisząc do Administratora poprzez formularz opinii na stronie.

8.2. W tym dokumencie zostaną wyświetlone wszystkie zmiany, jeśli zostaną wprowadzone do Polityki Przetwarzania Danych Osobowych. Wszystkie postanowienia niniejszego dokumentu obowiązują przez nieograniczony czas do momentu zastąpienia Polityki nową wersją.

8.3. Administrator ma prawo do dokonywania aktualizacji Polityki Prywatności w celu wyświetlenia pełnej listy zmian dokonanych w polityce przetwarzania danych. W przypadku przygotowań do wprowadzenia znacznej ilości zmian zarówno w ogólnej polityce prywatności, jak i polityce przetwarzania danych osobowych, Administrator Zasobów musi dokonać stosownego komunikatu na tej stronie serwisu.

8.4. Osoby regularnie odwiedzające witrynę powinny od czasu do czasu sprawdzać tę stronę, aby być na bieżąco z najnowszymi zmianami w polityce prywatności.

8.5. Każda zmiana dokonana w Polityce Prywatności wchodzi w życie natychmiast po opublikowaniu w serwisie.

8.6. Moc prawną ma jedynie rosyjska wersja Polityki, a adaptacja na inny język odbywa się wyłącznie w celu zapoznania się z informacjami.